Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Tên dự án
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại dự án
Loại hình tài trợ Tình trạng

STT Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình trạng
61 Tuyến mương thoát nước liên tổ 8A-8B phường Hòa Khánh Bắc XDCB 01/01/2018 31/12/2018 861.683.000 đ Hoàn thành
62 Tuyến mương thoát nước liên tổ 9A-9B phường Hòa Khánh Bắc XDCB 01/01/2018 31/12/2018 986.914.000 đ Hoàn thành
63 Tuyến mương thoát nước sau nhà ông Thọ đến nhà ông Độ (Thuộc tổ 8B-9A, phường Hòa Khánh Bắc) XDCB 01/01/2018 31/12/2018 986.280.000 đ Hoàn thành
64 Tuyến mương thoát nước liên tổ 8-9 phường Hòa Khánh Bắc XDCB 01/01/2018 31/12/2018 1.115.006.000 đ Hoàn thành
65 Đường bê tông khu dân cư liên tổ 265-267 phường Hòa Minh XDCB 01/01/2018 31/12/2018 2.008.701.000 đ Hoàn thành
66 Trường tiểu học Triệu Thị Trinh (Khối lớp học 3 tầng) - Cơ sở 2 XDCB 01/01/2018 31/12/2018 3.985.388.000 đ Hoàn thành
67 Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ phường Hòa Hiệp Nam XDCB 01/01/2018 31/12/2018 5.336.986.000 đ Hoàn thành
68 Khối nhà làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể quận Liên Chiểu XDCB 01/01/2018 31/12/2018 5.489.393.000 đ Hoàn thành
69 Khối hiệu bộ trường THCS Nguyễn Thái Bình XDCB 01/01/2018 31/12/2018 5.804.480.000 đ Hoàn thành
70 Khối phòng học và bộ môn trường THCS Ngô Thì Nhậm XDCB 01/01/2018 31/12/2018 8.044.723.000 đ Hoàn thành