Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Tên dự án
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại dự án
Loại hình tài trợ Tình trạng

STT Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình trạng
121 Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng trước các trường THCS và TH dọc tuyến quốc lộ 1A XDCB 01/06/2013 30/06/2014 275.000.000 đồng Đang triển khai
122 Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng 5 phường XDCB 01/06/2013 30/06/2014 3.000.000.000 đồng Đang triển khai
123 Công trình: San nền chợ Thanh Vinh XDCB 01/06/2012 30/06/2013 469.879.000 đồng Hoàn thành
124 Công trình: Trường mẩu giáo Họa My – Cơ sở Thanh Vinh XDCB 01/06/2012 30/08/2013 4.990.751.000 đồng Hoàn thành
125 Công trình: Trường mẩu giáo 1/6 XDCB 01/06/2012 30/06/2013 4.194.737.000 đồng Hoàn thành
126 Công trình: Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Liên Chiểu XDCB 01/01/2013 30/12/2015 14.922.082.000 đồng Đang triển khai
127 Công trình: Mái hiên, ki ốt và sân bê tông chợ Nam Ô XDCB 01/01/2013 30/06/2014 729.632.000 đồng Đang triển khai
128 Công trình: Nhà lồng chợ khu D – Chợ Thanh Vinh XDCB 01/01/2013 30/12/2013 869.574.000 đồng Hoàn thành
129 Công trình: Nhà làm việc Tài Nguyên và Môi trường quận(Khối nhà D). XDCB 01/01/2013 30/06/2013 456.000.000 đồng Hoàn thành
130 Công trình: Trường TH Nguyễn Đức Cảnh. Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo chống thấm, đóng trần XDCB 01/01/2013 30/06/2013 526.512.000 đồng Hoàn thành