Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Tên dự án
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại dự án
Loại hình tài trợ Tình trạng

STT Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình trạng
111 Công trình: Trường mẩu giáo 1/6 XDCB 01/06/2012 30/06/2013 4.194.737.000 đồng Hoàn thành
112 Công trình: Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Liên Chiểu XDCB 01/01/2013 30/12/2015 14.922.082.000 đồng Đang triển khai
113 Công trình: Mái hiên, ki ốt và sân bê tông chợ Nam Ô XDCB 01/01/2013 30/06/2014 729.632.000 đồng Đang triển khai
114 Công trình: Nhà lồng chợ khu D – Chợ Thanh Vinh XDCB 01/01/2013 30/12/2013 869.574.000 đồng Hoàn thành
115 Công trình: Nhà làm việc Tài Nguyên và Môi trường quận(Khối nhà D). XDCB 01/01/2013 30/06/2013 456.000.000 đồng Hoàn thành
116 Công trình: Trường TH Nguyễn Đức Cảnh. Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo chống thấm, đóng trần XDCB 01/01/2013 30/06/2013 526.512.000 đồng Hoàn thành
117 Công trình: Trường TH Duy Tân. Hạng mục: Sửa chữa cải tạo cổng ngõ, nhà bảo vệ và mương thoát nước. XDCB 01/01/2013 30/06/2013 235.000.000 đồng Đang triển khai
118 Công trình: Trường TH Ngô Sĩ Liên. Hạng mục: Sơn nước, sửa chữa cổng phụ XDCB 01/06/2013 30/12/2013 374.499.000 đồng Hoàn thành
119 Công trình: Trường THCS Lương Thế Vinh. Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo XDCB 01/06/2013 30/12/2013 4.778.582.000 đồng Hoàn thành
120 Công trình: Trường mầm non Tuổi Ngọc. Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh XDCB 01/06/2013 30/12/2013 150.000.000 đồng Hoàn thành