Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
49/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019 15/03/2019
47/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Chuyên đề giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư dự án thực hiện việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành và công tác hậu kiểm 14/03/2019
số 881/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Quận thông minh, thí điểm tại quận Liên Chiểu 14/03/2019
số 880/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước quận Liên Chiểu 14/03/2019
846/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu ban hành đã hết hiệu lực thi hành 12/03/2019
35/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Chương trình giảm nghèo 02 năm (2019 - 2020) trên địa bàn quận Liên Chiểu 12/03/2019
39/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện Luật Trẻ em năm 2017 - 2018 07/03/2019
189/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Về việc triển khai thực hiện ứng dụng CNTT năm 2019 05/03/2019
23/TB-HĐND Hội đồng nhân dân quận Về việc Tiếp công dân của Thường trực HĐND quận năm 2019 28/02/2019
35/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019 22/02/2019
23/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 15/02/2019
24/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ thi đua năm 2019 14/02/2019
20/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2019 29/01/2019
414/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành Chương trình công tác năm 2019 của UBND quận Liên Chiểu 28/01/2019
12/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện nhiệm vụ chính của quận trong năm 2019 22/01/2019
272/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2019 22/01/2019
274/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc thành lập Đoàn thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2019 22/01/2019
10/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 trên địa bàn quận Liên Chiểu 17/01/2019
06/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2018 Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động KH&CN năm 2019 10/01/2019
68/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc thành lập “Giải thưởng Khuyến học Liên Chiểu” 09/01/2019