Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
469/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Nhếch nhác tuyến đường Tân Trào - Hồng Thái” 09/05/2019
60/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Luật Tố cáo năm 2018 trên địa bàn quận Liên Chiểu 26/04/2019
90/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019 26/04/2019
380/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Sống chung với ô nhiễm” 12/04/2019
355/UBND-PNV UBND quận Liên Chiểu V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV 05/04/2019
71/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-CT/TW, ngày 01-7-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” 03/04/2019
332/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Tuyến đường đầy rác” 02/04/2019
322/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi báo chí về “Bãi Rạn Nam Ô hút khách du lịch ở Đà Nẵng tràn ngập rác” 01/04/2019
317/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Vỉa hè bị cày nát” 29/03/2019
306/UBND-PKT UBND quận Liên Chiểu Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 27/03/2019
65/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết trên địa bàn quận Liên Chiểu 27/03/2019
57/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả 05 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên địa bàn quận Liên Chiểu 22/03/2019
55/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quí I và nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2019 21/03/2019
54/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của hòa giải viên lao động năm 2017, 2018 trên địa bàn quận Liên Chiểu 20/03/2019
19/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới 19/03/2019
924/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2019 19/03/2019
876/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác Dân số và phát triển quận Liên Chiểu 18/03/2019
51/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện Công tác Bình đẳng giới quận Liên Chiểu năm 2018 18/03/2019
52/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu 18/03/2019
48/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư và công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019 15/03/2019