Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
41 180/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo KTCT - VHXH - ANQP Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2014 28/07/2014 0
42 197/TB-UBND UBND quận Liên Chiểu Thông báo Khác Về việc tiếp nhận, xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2014 - 2015. 17/07/2014 0
43 198/TB-UBND UBND quận Liên Chiểu Thông báo Khác Về việc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu, năm học 2014 - 2015. 17/07/2014 0
44 33/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo Khác Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 7 năm 2014 11/07/2014 0
45 150/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo Thi đua khen thưởng Sơ kết thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2014 02/07/2014 2
46 55A/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch Khác Triển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 01/07/2014 0
47 168/TB-UBND UBND quận Liên Chiểu Thông báo CBCC Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh công chức lãnh đạo các cơ quan hành chính thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2014. 25/06/2014 0
48 01/CT-UBND UBND quận Liên Chiểu Chỉ thị CBCC Về việc nghiêm cấm sử dụng hộp thư điện tử công cộng trong hoạt động công vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc quận và UBND các phường 20/06/2014 1
49 3715/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Cải cách hành chính Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/06/2014 0
50 2252/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định KTCT - VHXH - ANQP Về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp quận Liên Chiểu. 02/06/2014 0
51 2243/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định CBCC Ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh công chức lãnh đạo các cơ quan hành chính thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2014 29/05/2014 0
52 48/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch Khác Công tác gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện "Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" năm 2014 27/05/2014 0
53 112/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo Khác Công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 27/05/2014 0
54 46/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch Khác Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6, chiến dịch ra quân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam cấp thành phố trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2014. 26/05/2014 0
55 45/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch Khác Tháng hành động vì Trẻ em quận Liên Chiểu năm 2014 26/05/2014 0
56 110/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo KTCT - VHXH - ANQP Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QP - AN tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2014. 23/05/2014 0
57 109/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo Cải cách hành chính Tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn quận Liên Chiểu. 21/05/2014 0
58 121/TB-UBND UBND quận Liên Chiểu Thông báo Cải cách hành chính Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các phòng chuyên môn và UBND các phường năm 2013 29/04/2014 0
59 83/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo KTCT - VHXH - ANQP Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2014 24/04/2014 0
60 16/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 4 năm 2014 15/04/2014 0