Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
21 16/TB-VP UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Dương Thành Thị tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 4 năm 2015 22/04/2015 1
22 3/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 01 năm 2015 13/01/2015 0
23 65/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 12 năm 2014 10/12/2014 0
24 5675/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định Khác V/v thành lập Ban Tiếp công dân quận Liên Chiểu 18/11/2014 1
25 5033/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định Cải cách hành chính V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. 13/11/2014 1
26 58/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 11 năm 2014 10/11/2014 0
27 309/TB-UBND UBND quận Liên Chiểu Thông báo CBCC Về việc công khai danh sách ứng viên đạt yêu cầu tham gia dự tuyển chức danh công chức lãnh đạo các cơ quan hành chính năm 2014 05/11/2014 0
28 277/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo KTCT - VHXH - ANQP Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2014 29/10/2014 1
29 298/TB-UBND UBND quận Liên Chiểu Thông báo CBCC Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Liên Chiểu 29/10/2014 0
30 52/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 10 năm 2014 14/10/2014 0
31 1290/UBND-KT UBND quận Liên Chiểu Công văn KTCT - VHXH - ANQP Triển khai Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 10/10/2014 0
32 4965/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định Khác Giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 01/10/2014 0
33 239/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo KTCT - VHXH - ANQP Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014. 26/09/2014 0
34 79/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch CBCC Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 22/09/2014 0
35 30/QĐ-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Quyết định CBCC Về việc phân công nhiệm vụ Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên và người lao động thuộc Văn phòng UBND quận Liên Chiểu 22/09/2014 1
36 234/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo KTCT - VHXH - ANQP Tình hình triển khai Chương trình hoạt động "Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" 9 tháng đầu năm 2014 và Kế hoạch Quý 4/2014 trên địa bàn quận Liên Chiểu 22/09/2014 0
37 46/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Ý kiến của đồng chí Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 9 năm 2014. 11/09/2014 0
38 4752/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định CBCC Ban hành Quy định đánh giá, phân loại công chức theo mô hình đánh giá kết quả làm việc 11/09/2014 0
39 215/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo KTCT - VHXH - ANQP Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2014 26/08/2014 1
40 39/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 8 năm 2014. 08/08/2014 0