Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
Thực hiện công tác trẻ em năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu
Nội dung chi tiết
Thực hiện công tác trẻ em năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu
Đính kèm:
1.46-KH-UBND.pdf