Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
Tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020
Nội dung chi tiết
Tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020
Đính kèm:
1.32-KH-UBND.pdf