Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
V/v phản hồi thông tin báo chí “Ngổn ngang gạch lát vỉa hè”
Nội dung chi tiết
V/v phản hồi thông tin báo chí “Ngổn ngang gạch lát vỉa hè”
Đính kèm:
1.191-UBND-VHTT.pdf