Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
Kế hoạch Duy trì và phát triển mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2018
Nội dung chi tiết
Kế hoạch Duy trì và phát triển mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2018
Đính kèm:
1.122-KH-UBND.signed.pdf

Kế hoạch Duy trì và phát triển mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2018
Số kí hiệu 122/KH-UBND Người ký Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành 30/08/2018 Ngày xuất bản 05/09/2018
Ngày hiệu lực 30/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Y tế - Giáo dục Loại văn bản Kế hoạch
Cấp ban hành Cấp Quận Cơ quan ban hành UBND quận Liên Chiểu
Văn bản liên quan theo Cấp ban hành:
  1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022
  2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
  3. Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn quận
  4. Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn quận Liên Chiểu
  5. Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn quận Liên Chiểu đến năm 2030