Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
Kế hoạch Duy trì và phát triển mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2018
Nội dung chi tiết
Kế hoạch Duy trì và phát triển mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2018
Đính kèm:
1.122-KH-UBND.signed.pdf