Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành
Nội dung chi tiết
Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành 
Đính kèm:
1.QĐ.pdf

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành
Số kí hiệu 01/2016/QĐ-UBND Người ký Đàm Quang Hưng
Ngày ban hành 09/09/2016 Ngày xuất bản 09/09/2016
Ngày hiệu lực 09/09/2016 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Khác Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Cấp Quận Cơ quan ban hành UBND quận Liên Chiểu
Văn bản liên quan theo Cấp ban hành:
  1. Phản hồi thông tin báo chí
  2. Phản hồi thông tin báo chí
  3. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2018
  4. Phản hồi thông tin báo chí
  5. Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưngtại cuộc họp triển khai nội dung Thông báo số 309/TB-VP và nghe các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo vướng mắc trongtriển khai nhiệm vụ tháng 09 và triển khai một số nhiệm vụ tháng 10 năm 2017