Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Dương Thành Thị tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 9 năm 2015
Nội dung chi tiết
Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Dương Thành Thị tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 9 năm 2015
Đính kèm:
1.35-TB-VP.pdf

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Dương Thành Thị tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 9 năm 2015
Số kí hiệu 35/TB-VP Người ký Phạm Minh
Ngày ban hành 09/09/2015 Ngày xuất bản 09/09/2015
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực KTCT - VHXH - ANQP Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành Cấp Quận Cơ quan ban hành UBND quận Liên Chiểu
Văn bản liên quan theo Cấp ban hành:
  1. V/v phản hồi thông tin báo chí Rác bủa vây đô thị Đà Nẵng
  2. V/v phản hồi thông tin báo chí Rác bủa vây hồ Trung Nghĩa
  3. Triển khai Đề án "Sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu"
  4. Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu
  5. Phản hồi báo chí rác thải tại đường Kinh Dương Vương - Lâm Quang Thự