Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
V/v thành lập Ban Tiếp công dân quận Liên Chiểu
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.5675-QD-UBND.pdf

V/v thành lập Ban Tiếp công dân quận Liên Chiểu
Số kí hiệu 5675/QĐ-UBND Người ký Dương Thành Thị
Ngày ban hành 18/11/2014 Ngày xuất bản 18/11/2014
Ngày hiệu lực 18/11/2014 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Khác Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Cấp Quận Cơ quan ban hành UBND quận Liên Chiểu
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành
  2. Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thu nợ tiền sử dụng đất
  3. Giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
  4. Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai