Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Liên Chiểu
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.298-TB-UBND.pdf

Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Liên Chiểu
Số kí hiệu 298/TB-UBND Người ký Dương Thành Thị
Ngày ban hành 29/10/2014 Ngày xuất bản 29/10/2014
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực CBCC Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành Cấp Quận Cơ quan ban hành UBND quận Liên Chiểu
Văn bản liên quan theo Cấp ban hành:
  1. V/v phản hồi thông tin báo chí Rác bủa vây đô thị Đà Nẵng
  2. V/v phản hồi thông tin báo chí Rác bủa vây hồ Trung Nghĩa
  3. Triển khai Đề án "Sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu"
  4. Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu
  5. Phản hồi báo chí rác thải tại đường Kinh Dương Vương - Lâm Quang Thự