Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Liên Chiểu
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.298-TB-UBND.pdf

Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Liên Chiểu
Số kí hiệu 298/TB-UBND Người ký Dương Thành Thị
Ngày ban hành 29/10/2014 Ngày xuất bản 29/10/2014
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực CBCC Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành Cấp Quận Cơ quan ban hành UBND quận Liên Chiểu
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. thông tư liên tịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
  2. Quyết định về việc một số điều của Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 8 tháng 10 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng
  3. Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
  4. Thông tư Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức
  5. Về việc công khai danh sách ứng viên đạt yêu cầu tham gia dự tuyển chức danh công chức lãnh đạo các cơ quan hành chính năm 2014