Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
Về việc công khai danh sách ứng viên đạt yêu cầu tham gia dự tuyển chức danh công chức lãnh đạo các cơ quan hành chính năm 2014
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.309-TB-UBND.pdf