Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2014
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.215-BC-UBND.pdf