Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
69/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 21/05/2019
70/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và thu hút đầu tư trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2019 21/05/2019
1773/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng trên địa bàn quận Liên Chiểu giai đoạn 2019 - 2025 10/05/2019
97/BC-TCKH UBND quận Liên Chiểu Tình hình triển khai kế hoạch thực hiện ‘Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư’ tháng 4 năm 2019 trên địa bàn quận Liên Chiểu 10/05/2019
65/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2019 10/05/2019
66/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập quận Liên Chiểu năm 2019 10/05/2019
1772/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Phê duyệt Kế hoạch chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn quận Liên Chiểu giai đoạn 2019 - 2025 10/05/2019
486/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Rác ứ đọng trên đường” 09/05/2019
469/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Nhếch nhác tuyến đường Tân Trào - Hồng Thái” 09/05/2019
60/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Luật Tố cáo năm 2018 trên địa bàn quận Liên Chiểu 26/04/2019
90/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019 26/04/2019
380/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Sống chung với ô nhiễm” 12/04/2019
355/UBND-PNV UBND quận Liên Chiểu V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV 05/04/2019
71/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-CT/TW, ngày 01-7-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” 03/04/2019
332/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Tuyến đường đầy rác” 02/04/2019
322/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi báo chí về “Bãi Rạn Nam Ô hút khách du lịch ở Đà Nẵng tràn ngập rác” 01/04/2019
317/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Vỉa hè bị cày nát” 29/03/2019
306/UBND-PKT UBND quận Liên Chiểu Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 27/03/2019
65/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết trên địa bàn quận Liên Chiểu 27/03/2019
57/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả 05 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên địa bàn quận Liên Chiểu 22/03/2019