Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
33/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021 24/02/2021
302/UBND-PYT UBND quận Liên Chiểu V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau dịp Tết Nguyên đán 2021 23/02/2021
30/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả công tác triển khai thực hiện đề án “Xây dựng Liên Chiểu - quận thân thiện môi trường” giai đoạn 2018 - 2020 22/02/2021
30/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 18/02/2021
541/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2021 08/02/2021
542/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Chương trình công tác năm 2021 của UBND quận 08/02/2021
342/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 26/01/2021
12/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2021 22/01/2021
8/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức Hội thi “Viết sáng kiến kinh nghiệm đột phá về công tác cải cách hành chính” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 14/01/2021
7/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 12/01/2021
5/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu 11/01/2021
6/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu 11/01/2021
03/BC-BCĐ Ban chỉ đạo Tình hình thực hiện công tác Dân số và phát triển năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 07/01/2021
145/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021 29/12/2020
337/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện công tác Bình đẳng giới quận Liên Chiểu năm 2020 24/12/2020
318/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020 14/12/2020
4116/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành quy định thực hiện thí điểm liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đăng ký mã số thuế và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận Liên Chiểu 11/12/2020
316/BC-UBND Ban chỉ đạo Tình hình thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu 09/12/2020
313/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật trên địa bàn quận Liên Chiểu 07/12/2020
309/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 04/12/2020