Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
11/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2019 Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động KH&CN năm 2020 10/01/2020
06/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu 10/01/2020
07/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu 10/01/2020
03/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát định kỳ và hậu kiểm sau cấp giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020 03/01/2020
04/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020 03/01/2020
05/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 03/01/2020
06/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc thành lập Đoàn thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2020 03/01/2020
02/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu 03/01/2020
03/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kiểm tra hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 03/01/2020
325/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2019 17/12/2019
1623/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Phơi áo quần trên bờ rào đường sắt” 12/12/2019
1493/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Đổ giá hạ tại bãi đất trống” 09/12/2019
1445/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Quảng cáo trên cây” 02/12/2019
298/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 29/11/2019
292/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 22/11/2019
118/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 19/11/2019
1314/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Dán quảng cáo trên cột đèn” 05/11/2019
114/KH-UND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức Hội thi “Thanh niên Liên Chiểu với công tác Cải cách hành chính” 04/11/2019
275/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 31/10/2019
278/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của UBND thành phố giao cho UBND quận Liên Chiểu 31/10/2019