Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
167/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu 31/05/2022
86/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022 22/04/2022
160/BC-BCĐ Ban chỉ đạo Kết quả triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị” trên địa bàn quận năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 19/04/2022
71/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức Cuộc thi “Thiết kế tài liệu tuyên truyền về cải cách hành chính” trên địa bàn quận Liên Chiểu​ 07/04/2022
67/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật công tác thanh tra năm 2022 04/04/2022
81/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 11/KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới 04/04/2022
66/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện “5 xây”, “3 chống”; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022 01/04/2022
79/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh Quí I và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2022 quận Liên Chiểu 01/04/2022
55/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số Quận Liên Chiểu giai đoạn 2021 - 2025 21/03/2022
49/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022 09/03/2022
45/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Phối hợp tổ chức triển khai xử lý tình trạng người lang thang, lang thang xin ăn, xin ăn biến trướng trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022 08/03/2022
46/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu 08/03/2022
47/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường đến năm 2025 trên địa bàn quận Liên Chiểu 08/03/2022
40/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu 03/03/2022
32/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước của Quận Liên Chiểu năm 2022 21/02/2022
109/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Phát động cuộc thi viết tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (04/10/1962 - 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2001 – 04/10/2021); Thi ảnh về công tác PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/06/2021
169/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021 03/06/2021
96/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 31/05/2021
95/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6-30/6/2021) và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trên địa bàn quận Liên Chiểu 28/05/2021
111/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 27/04/2021