Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
268/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 09/11/2020
269/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả hoạt động trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn quận Liên Chiểu từ năm 2015 đến năm 2019 09/11/2020
256/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020 26/10/2020
258/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2020) và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 26/10/2020
245/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả hoạt động sản xuất nông nghiệp năm 2020, kế hoạch sản xuất năm 2021 của quận Liên Chiểu 08/10/2020
242/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình triển khai kế hoạch thực hiện “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” 9 tháng đàu năm 2020 05/10/2020
240/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình triển khai kế hoạch thực hiện “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” năm 2020 và chương trình xúc tiến đầu tư Liên Chiểu năm 2021 30/09/2020
232/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 24/09/2020
223/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020 14/09/2020
199/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020 21/08/2020
2715/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc thành lập các Tổ kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Liên Chiểu 18/08/2020
12/KH-BCĐ Ban chỉ đạo Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung trên địa bàn quận Liên Chiểu 14/08/2020
10/KH-BCĐ Ban chỉ đạo Triển khai công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm trong đợt phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2020 14/07/2020
155/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổng kết trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn (2015 - 2020) phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn (2020 - 2025) 06/07/2020
141/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 23/06/2020
860/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 15/06/2020
125/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình triển khai kế hoạch thực hiện “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” 6 tháng đầu năm 2020 04/06/2020
121/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵngvề tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn quận Liên Chiểu 03/06/2020
760/UBND-PYT UBND quận Liên Chiểu V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết 27/05/2020
113/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020 26/05/2020